آموزش بافتنی آموزش کاردستی تزیین تزیینات شیرینی پزی آشپزی
آموزش بافتنی، مدل بافتنی ،مدل لباس،آموزش بافت،آموزش کاردستی، تزیین، تزیینات، تهیه شیرینی،طرز تهیه شیرینی، آموزش آشپزی
سه شنبه 25 بهمن 1390 :: نویسنده : Z A
طرح مدل بافتنی

طرح شطرنجی با دو دانه (دو رو)

مرکب از 4 دانه + 2 دانه.
رج 1 : 2 دانه از زیر* 2 دانه از رو 2 دانه از زیر، از* تا انتها تکرار کنید
رج 2: 2 دانه از رو ، * 2 دانه از زیر 2 دانه از رو * از تا انتها تکرار کنید
رج 3: مانند رج 2 ببافید .
رج 4: مانند رج 1 ببافید.
این 4 رج را تکرار کنید.
طرح بافت سبدی دو بل
مرکب از 18 دانه +10 دانه

رج 1 : (سمت رو) از زیر ببافید.
رج 2: دانه از رو* 1 دانه از رو، 2 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 2 دانه از زیر، 11 دانه از رو ، از* تا انتها تکرار کنید.
رج 3: * 1 دانه از زیر، 8 دانه از رو (2 دانه از زیر، 2 دانه از رو) 2 بار، 1 دانه از زیر، از * تا 10 دانه آخر تکرار کنید، 1 دانه از زیر 8 دانه از رو، 1 دانه از زیر ببافید.
رج 4 : 1 دانه از رو، 8 دانه از زیر، 1 دانه از رو* 1 دانه از رو ، (2 دانه از زیر، 2 دانه از رو) 2 بار، 8 دانه از زیر، 1 دانه از رو ، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 5 : * 11 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 2 دانه از زیر،2 دانه از رو، 1 دانه از زیر، از* تا 10 دانه آخر تکرار کنید، 10 دانه از زیر ببافید.
رج 6 : مانند رج 2 ببافید.
رج
7: مانند رج 3 ببافید.
رج 6 : مانند رج 4 ببافید
رج 9 : مانند رج 5 ببافید.
رج 10 :  از رو ببافید.
رج 11 : * (2 دانه از زیر، 2 دانه از رو) 2 بار 10 دانه از زیر، از * تا 10 دانه آخر تکرار کنید 2 دانه از زیر، (2 دانه از رو، 2 دانه از زیر) 2 بار.
رج 12 : 2 دانه از رو، (2 دانه از زیر، 2 دانه از رو) 2 بار، * 8 دانه از زیر، 2 دانه از رو (2 دانه از زیر، 2 دانه از رو) 2 بار، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 13: * 2 دانه از زیر، (2 دانه از رو، 2 دانه از زیر) 2 بار، 8 دانه از رو، از * تا 10 دانه آخر تکرار کنید، 2 دانه از زیر، (2 دانه از رو 2 دانه از زیر) 2 بار ببافید.
رج 14 : 2 دانه از رو، (2 دانه از زیر، 2 دانه از رو) 2 بار،* 10 دانه از رو، (2 دانه از زیر 2 دانه از رو) 2 بار، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 15 : مانند رج 11 ببافید.
طرح مکعبهای انگشتی
مرکب از 10 دانه
رج 1 : * 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو ، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 2 : * 1 دانه از رو، 1 دانه از زیر، 1 دانه از  رو، 2 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 1 دانه از زیر 1 دانه از رو، 1 دانه از زیر، از* تا انتها تکرار کنید.
رج 3: * 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو، 3 دانه از  زیر، 3 دانه از رو، 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو  از* تا انتها تکرار کنید.
رج 4: * 1 دانه از رو، 4 دانه از زیر، 4 دانه از رو، 1 دانه از زیر، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 5: * 5 دانه از زیر، 5 دانه از رو، از * تا انتها تکرار کنید.
رج6 تا 8 : رج 5 را 3 بار دیگر تکرار کنید.
رج 9: * 4 دانه از زیر، 1 دانه از رو، 1 دانه از زیر، 4 دانه از رو، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 10 : * 3 دانه از زیر، (1 دانه از رو، 1 دانه از زیر) 2 بار، 3 دانه از رو، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 11: * 2 دانه از زیر ، (1 دانه از رو 1دانه از زیر) 2 بار ، 2 دانه از رو، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 12: * 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 13: * 1 دانه از رو، 1 دانه از زیر، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 14: * 2 دانه از رو، (1 دانه از زیر، 1 دانه  از رو) 3 بار، 2 دانه از زیر، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 15: * 3 دانه از رو، (1 دانه از زیر 1 دانه از رو) 2 بار، 3 دانه از زیر، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 16: * 4 دانه از رو، 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو، 4 دانه از زیر، از*تا انتها تکرار کنید.
رج 17: * 5 دانه از رو، 5 دانه از زیر ، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 18 تا 20 : رج 17 را 3 بار تکرار کنید.
رج 21: * 1 دانه از زیر، 4 دانه از رو، 4 دانه از زیر، 1 دانه از رو، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 22: * 1 دانه از رو، 1 دانه از زیر، 3 دانه از زیر، از* تا انتها تکرارکنید.
رج 23 :* 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو، 1 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 2 دانه از زیر، 1 دانه از رو 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 24:* 1 دانه از رو، 1 دانه از زیر، از * تا انتها تکرار کنید. این 24 رج را تکرار کنید.
طرح ستاره
هر قطعه از 23 دانه تشکیل می شود.
رج 1: (سمت رو) 11 دانه از زیر،1دانه از رو 11 دانه از زیر می بافند.
رج 2: 11 دانه از رو ،1 دانه از زیر، 11 دانه از رو ببافید
رج 3: 10 دانه از زیر ، 1 دانه از رو ، 1 دانه از زیر ، 1 دانه از رو ، 10 دانه از زیر ببافید.
رج 4: 10 دانه از رو، 1 دانه از زیر، 1 دانه از رو ، 1 دانه از زیر، 10 دانه از رو ببافید.
رج 5: 9 دانه از زیر، 1 دانه از رو، (1 دانه از زیر 1 دانه از رو) 2 بار، 9 دانه از زیر ببافید.
رج 6: 9 دانه از رو، 1 دانه از زیر، (1 دانه از رو 1 دانه از زیر ) 2 بار، 9 دانه از رو ببافید.
رج 7: 8 دانه از زیر، 1 دانه از رو، (1 دانه از زیر 1 دانه از رو) 3 بار، 8 دانه از زیر ببافید.
رج 8: 8 دانه از رو، 1 دانه از زیر (1 دانه از رو 1 دانه از زیر) 2 بار، 8 دانه از رو ببافید.
رج 9: 1 دانه از زیر،( 1 دانه از رو، 1 دانه از زیر) 11 بار
رج 10: 1 دانه از رو، (1 دانه از زیر، 1 دانه از رو) 11 بار
رج 11: 2 دانه از زیر، 1 دانه از رو، (1 دانه از زیر 1 دانه از رو) 9 بار، 2 دانه از زیر ببافید.
رج 12: 2 دانه از رو، 1 دانه از زیر، (1 دانه از رو 1 دانه از زیر) 9 بار از رو ببافید.
رج 13: 3 دانه از زیر، 1 دانه از رو، (1 دانه از زیر 1 دانه از رو) 8 بار، 3 دانه از زیر ببافید.
رج 14: 3 دانه از رو، 1 دانه از زیر،(1 دانه از رو 1 دانه از زیر) 8 بار، 3 دانه از رو ببافید.
رج 15: 4 دانه از زیر، 1 دانه از رو، (1 دانه از زیر 1 دانه از رو) 7 بار، 4 بار از زیر ببافید.
رج 16 : 4 دانه از رو، 1 دانه از زیر، (1 دانه از رو 1 دانه از زیر)7 بار، 4 دانه از رو ببافید.
رج 17: مانند رج 13 ببافید.
رج 18 : مانند رج 14 ببافید.
رج 19 : مانند رج11 ببافید.
رج 20: مانند رج 12 ببافید.
رج 21: مانند رج 9 ببافید.
رج 22: مانند رج 10 ببافید.
رج 23: مانند رج 7 ببافید.
رج 24 : مانند رج 8 ببافید.
رج 25 : مانند رج 5 ببافید.
رج 26 : مانند رج 6 ببافید.
رج 27 : مانند رج 3 ببافید.
رج 28 : مانند رج 4 ببافید.
رج 29 : مانند رج 1 ببافید.
رج 30 : مانند رج 2 ببافید.
این 30 رج را تکرار کنید.

طرح تمشک جنگلی
اصطلاحات بافت : = Ms (1 دانه از زیر ، 1 دانه از رو ، 1 دانه از زیر) همه رع داخل دانه بعدی ببافید.
مرکب از 4 دانه + 2 دانه
رج 1: (سمت رو) از رو ببافید.
رج 2 : 1 دانه از زیر ،* Ms ، 3 دانه را با هم از رو ببافید، از * تا دانه آخر تکرار کنید.، 1 دانه از زیر ببافید.
رج 3 : از رو ببافید.
رج 4 : 1 دانه از زیر، * 3 دانه را با هم از رو ببافید، Ms ، از * تا دانه آخر تکرار کنید، 1 دانه از زیر ببافید.
این 4 رج را تکرار کنید.
طرح دانه انگوری
اصطلاحات بافت : M5 = (1 دانه از رو، ژته، 1 دانه از رو، ژته، 1 دانه از رو) همه را داخل دانه بعد ببافی
مرکب از 4 دانه + 1 دانه
رج 1: (سمت رو) از زیر ببافید.
رج 2: 1 دانه از زیر ، * M5 ، 1 دانه از زیر، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 3: از رو ببافید.
رج 4: 1 دانه از زیر،* 2 دانه را در حالی که نخ در جلوکار می باشد بلند کنید، 3 دانه را با هم از رو ببافید، دانه بلند شده را روی آن بکشید، 1 دانه از زیر، از * تا انتها تکرار کنید.
رج 5 : از زیر ببافید.
رج 6: 1 دانه از زیر، *1 دانه از زیر M5، 1 دانه از زیر، از * تا آخرین دانه تکرار کنید، 1 دانه از زیر ببافید.
رج 7 : از رو ببافید.
رج 8: 1 دانه از زیر ، * 1 دانه از زیر 2 دانه را در حالی که نخ جلوکار باشد بلند کنید، 3 دانه را با هم از رو ببافید. دانه بلند شده را روی آن بکشید، 1 دانه از زیر از * تا آخرین دانه تکرار کنید، 1 دانه از زیر ببافید.
این 8 رج را تکرار کنید.

تهیه گردآوری:پردادنوع مطلب : آموزش بافتنی، 
برچسب ها : طرح تمشک جنگلی، طرح تمشک، جنگلی، طرح دانه انگوری، طرح، ستاره، طرح مکعبهای انگشتی، طرح بافت سبدی دو بل، طرح شطرنجی با دو دانه (دو رو)، طرح ها، زیبا، آموزش، بافتنی، قلاب، بافتن، چگونه، دانه، زیر، ریز، رج، ببافید، بافت، design، lng، مدل، مدل ها، لباس ها، رنگ، میل، نخ، کشیده، مرکب،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


آموزش بافتنی|آموزش کاردستی|تزیین|تزیینات|شیرینی پزی|آشپزی

مدیر وبلاگ : Z A
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
کدام پست ها را بیشتر می پسندید؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات